Skip to main content

Elementit #

Yritystunnus #

Yritystunnus on vakioitu elementti, jonka keskinäisiä mittasuhteita ei tule muuttaa. Ensisijaisesti kaikissa materiaaleissa on pyrittävä käyttämään yritystunnuksen vaakaversiota suomenkielisenä ja elämänturvan sinisen värisenä.

Yritystunnusta käytettäessä on otettava huomioon suoja-alue. Suoja-alueen sisälle ei tule sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. Yritystunnuksen korkeuden minimikoko on painotuotteissa 7 mm ja verkossa 30 pikseliä.

Yritystunnuksesta löytyy kieliversiot suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä kaksikielinen versio, joissa kielinä sekä suomi että ruotsi.

LähiTapiolan yritystunnuksia

Yritystunnuksen väri #

Värillistä yritystunnusta tulisi ensisijaisesti käyttää valkoisella pohjalla, mutta jos värillisen tunnuksen käyttäminen ei ole mahdollista, yritystunnuksen on oltava valkoinen. Yritystunnuksen saavutettavuuden tukemiseksi tulisi suosia valkoista yritystunnusta sinisen taustavärin päällä, väriltään elämänturvan sininen. Mustaa logovaihtoehtoa käytetään ainoastaan mustavalkoisissa julkaisuissa, joissa valkoisen logon käyttö ei ole mahdollista.

LähiTapiolan yritystunnusten värivalikoimaa

Yhtiökohtaiset versiot #

Yritystunnuksesta on olemassa lisäksi versiot, joissa yhtiötä tarkentava määre on lisätty yritystunnuksen alle. Määreen sijainti on vakioitu ja on aina värillisessä versiossa väriltään musta ja valkoisen yrityksentunnuksen kanssa valkoinen. Asettelun ja suoja-alueen suhteen noudatetaan yhtiökohtaisissa versioissa samoja periaatteita. Minimikoko on korkeudeltaan painotuotteissa 9,5 mm ja verkossa 40 pikseliä. Älä lisää yritystunnukseen siihen kuulumattomia määreitä. Yhtiökohtaisia versioita käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa kuten yhtiökokouskutsuissa. Tutustu LähiTapiolan brändikirjaan ja lue poikkeuksista.

LähiTapiolan yhtiökohtaisia yritystunnus versioita

Yritystunnus muodon päällä #

Yritystunnus on mahdollista sijoittaa valkoisena muodon päälle. Muoto on yritystunnuksen alla aina väriltään elämänturvan sininen. Muoto sijoitetaan ensisijaisesti aina aineiston oikeaan alareunaan. Muodon suoja-alue ja minimikoko ovat suhteessa yritystunnuksen kokoon. Painoaineistoissa muodolle tulee jättää riittävät leikkuuvarat.

LähiTapiolan yritustunnus muodon päällä

Muut versiot #

Ensisijaisesti kaikissa materiaaleissa on pyrittävä käyttämään yritystunnuksen vaakaversiota, mutta suosittelemme pystyversiota, jos tila on kapea tai vaatii neliön muotoista asettelua. Mainoslahjoihin pelkän liikemerkin painattaminen on sallittua.

Liikemerkkiä voidaan käyttää sosiaalisen median profiilikuvissa sellaisenaan elämänturvan sinisenä valkoisella taustalla tai valkoisena valokuvan päällä. Toimiston ulkoisen näkyvyyden parantamiseksi käytetään liikemerkin muotoisia mainoksia. Kanavatunnisteena liikemerkkiä voidaan käyttää videokuvan päällä valkoisena 60 %:n läpinäkyvyydellä, jolloin muoto noudattaa liikemerkin mittaista suoja-aluetta.

LähiTapiolan yritystunnuksen muita versioita

Yhteistyöt ja kumppanuudet #

LähiTapiola yritystunnuksen esiintyessä yhdessä muiden yritystunnusten kanssa on tärkeää huomioida LähiTapiolan yritystunnuksen selkeä näkyvyys ja suoja-alue. Varmista, että LähiTapiolan yritystunnus on riittävällä etäisyydellä muista tunnuksista eivätkä yritystunnukset sekoitu keskenään.

S-ryhmän antamien ohjeiden mukaisesti pyritään S-ryhmän tunnus aina sijoittamaan julkaisun vasempaan alakulmaan.

LähiTapiolan yhteistyö ja kumppanuudet
LähiTapiolan yhteistyö ja kumppanuudet
Lataa M-boksista, Opens in a new window

Typografia #

LähiTapiolan ensisijainen fonttiperhe on LahiTapiola Sans. Fonttien oikea käyttö on saavutettavaa ja vahvistaa johdonmukaista brändiä. Fontin leikkauksiin ei tule käyttää tai lisätä ohjelmakohtaisia lihavointeja tai välistyksiä. Otathan oikeaa fontin leikkausta ja väriä valitessasi huomioon pinnan materiaalin sekä koon, jotta tekstin saavutettavuus ja luettavuus säilyvät. Tekstille ei tule määritellä heittovarjoa tai reunoja. Fonttia ei käytetä suuraakkosin vaan perusmuodossa pienaakkosin.

Tekstin väri on valkoisella pohjalla ensisijaisesti LähiTapiola tummansininen tai harvemmin LähiTapiola elämänturvan sininen. Saavutettavilla väripinnoilla tai kuvan päällä teksti on valkoinen. Otathan kuitenkin huomioon pinnan materiaalin, painoteknisistä syistä mm. sanomalehdissä teksti on mustaa.

Huomioi kaikissa tekstipohjaisissa julkaisuissa riittävä kontrasti otsikoinnin ja leipätekstin välillä fonttileikkauksen ja pistekoon avulla. Isossa otsikoinnissa suosittelemme kirjainvälistyksen tiivistystä -10. Älä harvenna kirjainvälejä. Käytä kuitenkin johdonmukaisesti samoja pistekokoja läpi julkaisun.

LähiTapiolan typografia
Lataa fontit

Hierarkia ja käyttötarkoitus #

Kaikissa painettavissa teksteissä käytetään LähiTapiola Regular minimikoossa 7 pt, mutta suosituksena leipäteksti on oltava vähintään 8,5 pt, väliotsikot 10,5 pt ja otsikot 24 pt. Verkossa minimipistekokona 12 pt. Aineistoissa, joissa fontiksi ei ole mahdollista asettaa fonttia perheestä LahiTapiola Sans, tulee käyttää seuraavia fontteja suositusjärjestyksessä: Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, muu sans-serif kirjasintyyppi.


Värit #

LähiTapiolalle on määritelty oma värimaailma, jonka johdonmukainen käyttö vahvistaa tunnistettavuutta. Värejä käytetään aina tällä sivulla määriteltyjen väriarvojen mukaisesti. CMYK- ja PMS-värejä käytetään painotuotteissa, RGB-värejä käytetään kaikissa sähköisissä materiaaleissa.

LähiTapiolan päävärit ovat elämänturvan sininen sekä tummansininen.

Lisäksi voidaan käyttää värikartan prosentuaalisia vaaleusasteita esimerkiksi graafeissa tai kuvituksissa. Pääsääntöisesti prosentit ovat 100 %, 50 %, 30 % ja 10 %. Huomioithan, että vaalennettu väri on opasiteettia (opacity) muuttamalla oikea vain valkoisen värin päällä, muuten tulisi käyttää vallennettua sävyä (tint).

Lisävärejä voidaan nostaa päävärien ja tuotevärien rinnalle esimerkeiksi väripintoina muodoissa, kaavioissa, graafeissa tai muissa pienissä yksityiskohdissa. Lisäväreissä on mahdollista käyttää prosentuaalisia vaalennuksia tekstin taustalla. Lisävärejä ei tule koskaan käyttää tekstin väreinä tai esittämään tärkeää informaatiota.

Lataa M-boksista, Opens in a new window

Päävärit #

Elämänturvan sininen

HEX#0077B3 RGBR0 G119 B179 CMYKC98 M27 Y5 K6 PANTONEPMS 7461 C
LähiTapiolan pääasiallinen brändiväri.

Tummansininen

HEX#00294D RGBR0 G41 B77 CMYKC100 M85 Y41 K41 PANTONEPMS 282 C
Tummansinistä väriä käytetään ensisijaisesti kaikissa teksteissä.

Tuotevärit #

Asuminen

HEX#D32483 RGBR211 G36 B131 CMYKC0 M97 Y14 K0 PANTONEPMS 2039 C
Kotivakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Minä ja muut

HEX#0B7288 RGBR11 G114 B136 CMYKC88 M44 Y36 K8 PANTONEPMS 2223 C
Henkivakuuttamisen, terveyden ja muiden henkilökohtaisen turvan tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Talous

HEX#7A01C4 RGBR122 G1 B196 CMYKC68 M89 Y0 K0 PANTONEPMS 2592 C
Säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Yritys

HEX#5B758E RGBR91 G117 B142 CMYKC65 M38 Y20 K20 PANTONEPMS 5405 C
Yritysvakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Ajoneuvot

HEX#364A81 RGBR54 G74 B129 CMYKC100 M72 Y3 K8 PANTONEPMS 7686 C
Autoilun, veneilyn ja muiden kulkuneuvojen vakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Lemmikit

HEX#A8014E RGBR168 G1 B78 CMYKC3 M98 Y30 K12 PANTONEPMS 7636 C
Eläinvakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Matkailu

HEX#D54203 RGBR213 G66 B3 CMYKC0 M78 Y99 K0 PANTONEPMS 1655 C
Matkavakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.

Luonto

HEX#00875A RGBR0 G135 B90 CMYKC87 M23 Y81 K8 PANTONEPMS 2418 C
Maa- ja metsätalouteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden sekä luontoon liittyvien aiheiden lisäväri.

Lisävärit #

Sininen

HEX#00A1D4 RGBR0 G161 B212 CMYKC92 M0 Y9 K0 PANTONEPMS Process Blue C
LähiTapiolan vanhan logon väri, joka ei ole saavutettava valkoisen kanssa.

Vaaleansininen 1

HEX#74CBE8 RGBR116 G203 B232 CMYKC65 M0 Y15 K0 PANTONEPMS 637 C

Vaaleansininen 2

HEX#AFDEED RGBR175 G222 B237 CMYKC41 C0 M11 K0 PANTONEPMS 2975 C

Harmaa

HEX#E1E3E6 RGBR237 G239 B239 CMYKC10 M7 Y6 K0 PANTONEPMS 649 C

Huomio 1

HEX#DE2362 RGBR222 G35 B98 CMYKC10 M96 Y56 K0 PANTONEPMS 1925 C

Huomio 1

HEX#F7B228 RGBR247 G178 B40 CMYKC2 M33 Y96 K0 PANTONEPMS 130 C

Muoto #

Graafisena elementtinä käytämme LähiTapiolan yritystunnuksesta johdettua pyöristettyä muotoa. Muoto esiintyy tyypillisimmin esimerkiksi yritystunnuksen taustalla elämänturvan sinisellä oikeassa alanurkassa, painettavissa materiaaleissa prosentuaalisella vaalennuksella (10 %) tekstin taustalla tai täytettynä kuvalla. Muodon ei tulisi esiintyä kokonaisena elementtinä niin, että kaikki neljä sivua ovat näkyvillä. Muotoa ei koskaan tulisi käyttää täysin vaakatasossa vaan aina kallistettuna, kallistuskulma on vapaa valintainen. Muodon sisälle ei lisätä info tai kainalotekstejä kilpailemaan yritystunnuksen ja muoto yhdistelmän kanssa.

Muodon väreinä on mahdollista käyttää kaikkia tuote- ja lisävärejä 100 %, 50 %, 30 % ja 10 % prosentuaalisia vaalennuksia. Valokuvia on mahdollista rajata muodolla, mutta pidäthän huolen siitä, että kuva ei rajaudu kiusallisesti. Ethän rajaa muodolla valokuvia joissa on valkoinen tausta, jotta muoto pysyy selkeästi näkyvissä. Älä sijoita ikonikuvituksia muodon sisään.

Muodon käyttö pidetään aineistoissa hillittynä, pienillä pinnoilla enintään 2 muotoa aineistossa, isommissa aineistoissa enintään 4. Värien on hyvä olla harmonisia eikä viedä huomiota itse sisällöltä.

LähiTapiolan muotoja
Lataa M-boksista, Opens in a new window

Ääni #

Äänimaailma muodostuu brändimusiikista, lopputunnisteesta ja puheesta. Suosi LähiTapiolan äänimaailmaa kaikessa audio- ja audiovisuaalisessa sisällöissä (esim. TV, radio, podcastit). Oikea äänimaailman käyttö vahvistaa johdonmukaista brändiä.

Sisällön tyyli määrää musiikin ja lopputunnisteen käytön kussakin materiaalissa. Laajimmillaan musiikki voi soida läpi koko mainoksen, vähintään suositellaan käytettävän lopputunnistetta.

Äänimaailmaa suunnitellessasi suosi: akustista kitaraa tai bassoa, pianoa, perkussioita ja puhaltimia eli oikeita soittimia ja orgaanista äänimaailmaa. Vältäthän raskaita sähkökitaroita tai -bassoja, raskaan kuuloisia rumpuja eli aggressiivista äänimaailmaa. Poimintoja tai osia tunnetuista kappaleista ei tule käyttää ilman erillistä sopimusta oikeudenhaltijoiden kanssa.

Brändimusiikki #

Brändimusiikki on nimeltään ”LähiTapiolan tunnusmusiikki Leirinuotio”, musiikin on tuottanut Bananas Dulce ja säveltänyt Juri Seppä. Kappaleesta on olemassa erilaisia tunnelma versioita, jotta musiikki on mahdollista valita sopimaan sisällön mukaan. Kokonaisuudessaan 64 sekunnin mittaisesta kappaleesta on olemassa pituudeltaan viisi eri versiota erilaisiin tarpeisiin: 10 s, 15 s, 30 s, 45 s, 64 s.

Brändimusiikin kaikki pituudet loppuvat lopputunnisteeseen, joten tätä ei tule erikseen lisätä musiikin perään. Musiikkia ei ole välttämätöntä soittaa koko mainoksen keston ajan tai lainkaan jos brändimusiikki ei sovi mainoksen ideaan tai tarinaan.

Musiikkia soitetaan sellaisella äänenvoimakkuudella, että sen pystyy tunnistamaan, mutta se ei koskaan kilpaile puheen kanssa vaan kuuluu sen taustalla. Jos puhetta ei ole, musiikin äänenvoimakkuutta voidaan kasvattaa.

Lopputunnisteen käyttö #

Lopputunnisteesta on olemassa kaksi eri pituutta: 4 s ja 6 s. Lopputunnisteen suosittelemme liitettävän jokaisen sisällön loppuun, riippumatta siitä käytetäänkö sisällössä LähiTapiolan omaa brändimusiikkia vai jotakin muuta kappaletta tai äänimaailmaa.

Lopputunnisteen alkuperäinen sävellaji on G-duuri. Jos mainoksessa käytetään jotakin muuta kuin LähiTapiolan omaa musiikkia, lopputunniste sovitetaan kyseisen kappaleen sävellajiin ja siihen sopivalla instrumentaatiolla. Kun sovitat lopputunnistetta, muista pitää kiinni kolmesta pääperiaatteesta: soinnut/melodia/tempo.

Lopputunnisteen päälle voidaan lisätä puhetta, joka kertoo vähintään yhtiön nimen ja toisinaan myös sloganin. Lopputunnisteen päälle ei saa lisätä mitään muuta musiikkia. Lopputunniste on selkeä merkki sisällön loppumisesta. Varmistathan juridiset rajoitteet sisällölle, jos sisällössä tarvitsee mainita palveluntarjoaja tai muita ehtoja.

Puhujan käyttö #

Äänimaailman yhtenäisyys muodostuu musiikin ja lopputunnisteen lisäksi puhujien valinnoista. Valitessasi puhujaa varmistathan sen sopimisesta sisällön tunnelmaan ja että puheääni sekä äänenpainot ovat rauhallisia näin luoden luotettavan vaikutelman.

Tyypillisimmin puhuja on iältään 35–55 vuotta eli aikuinen ääni sekä puhetavaltaan selkeä, rauhallinen ja hyvin artikuloiva.

Puheessa vältetään kiireen tuntua ja jos aikaa on vähän, tekstiä lyhennetään. Ääntä ei saa nopeuttaa mekaanisesti.

Lataa M-boksista, Opens in a new window

Edit