Skip to main content

Elementit #

Yritystunnus #

Yritystunnus on vakioitu elementti, jonka keskinäisiä mittasuhteita ei tule muuttaa. Ensisijaisesti kaikissa materiaaleissa on pyrittävä käyttämään yritystunnuksen vaakaversiota suomenkielisenä LähiTapiolan logon sinisen RGB 0 161 212, #00A1D4, CMYK C92 M0 Y9 K0 värisenä


Yritystunnuksen väri ei ole saavutettava väri. Saavutettavuusdirektiivi ei koske logoja, liikemerkkejä tai yritystunnuksia. Varmistathan silti tunnuksen ja taustan riittävä kontrastin. Värillistä yritystunnusta tulisi ensisijaisesti käyttää valkoisella pohjalla, mutta jos värillisen tunnuksen käyttäminen ei ole mahdollista, yritystunnuksen on oltava valkoinen. Mustaa logovaihtoehtoa käytetään ainoastaan mustavalkoisissa julkaisuissa, joissa valkoisen logon käyttö ei ole mahdollista. Yritystunnuksen saavutettavuuden tukemiseksi tulisi suosia valkoista yritystunnusta sinisen muodon päällä, väriltään LähiTapiola elämänturva sininen RGB 0 119 179, #0077B3, CMYK C98 M27 Y5 K6.

logo

logo

logo

Yritystunnuksesta on olemassa kieliversio, vaaka- ja pystyversio sekä yhtiökohtaiset versiot. Ensisijaisesti kaikissa materiaaleissa on pyrittävä käyttämään yritystunnuksen vaakaversiota, mutta pystyversiota suosittelemme, jos tila on kapea tai vaatii neliön muotoista yritystunnusta.

logo


Suoja-alue ja minimikoko #

Yritystunnusta käytettäessä on otettava huomioon suoja-alue. Suoja-alue määrittää pienimmän mahdollisen etäisyyden muihin elementteihin ja pinnan reunoihin. Suoja-alueen sisälle ei tule sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. Yritystunnuksen suoja-alue perustuu muodon mittasuhteisiin.

logo

Yritystunnuksen korkeuden minimikoko on painotuotteissa 7 mm ja verkossa 30 pikseliä. Yritystunnusta ei tule käyttää tätä pienemmässä koossa

Kieliversiot #

Yritystunnuksesta löytyy kieliversiot suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä kaksikielinen yritystunnus-versio, joissa kielinä sekä suomi että ruotsi.

logoYhtiökohtaisetversiot #

Yritystunnuksesta on olemassa versiot, joissa alueyhtiötä tarkentava määre on lisätty yritystunnuksen alle. Määreen sijainti on vakioitu ja on aina värillisessä versiossa väriltään musta ja valkoisen yrityksentunnuksen kanssa valkoinen. Asettelun ja suoja-alueen suhteen noudatetaan yhtiökohtaisissa versioissa samoja periaatteita. Minimikoko on korkeudeltaan painotuotteissa 9,5 mm ja verkossa 40 pikseliä. Yhtiökohtaisia versioita voidaan käyttää tilanteissa, joissa LähiTapiolan yritystunnus ei ole riittävän informatiivinen, esimerkiksi alueellisessa mainonnassa tai yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla. Älä lisää yritystunnukseen siihen kuulumattomia määreitä.Yritystunnus muodossa #

Yritystunnus on mahdollista sijoittaa valkoisena muodon (ks. Kohta 4. Muoto) päälle. Muoto on yritystunnuksen alla aina väriltään LähiTapiola elämänturva sininen RGB 0 119 179, #0077B3, CMYK C98 M27 Y5 K6. Muoto on yritystunnuksen alla –80 astetta kallistettu ja sijoitetaan ensisijaisesti aina aineiston oikeaan alareunaan. Muodon suoja-alue ja minimikoko ovat suhteessa yritystunnuksen kokoon. Yritystunnuksesta voidaan käyttää myös yhtiökohtaista versiota muodon päällä. Kummassakin tapauksessa on huomioitava yritystunnuksen minimikoko.


Liikemerkin käyttö yksin #

Liikemerkkiä voidaan käyttää sosiaalisen median profiilikuvissa sellaisenaan LähiTapiolan logo sinisenä valkoisella taustalla tai valkoisena valokuvan päällä.

Toimiston ulkoisen näkyvyyden parantamiseksi käytetään liikemerkin muotoisia mainoksia.

Kanavatunnisteena liikemerkkiä voidaan käyttää videokuvan päällä valkoisena 60 % läpinäkyvyydellä, jolloin muoto noudattaa liikemerkin mittaista suoja-aluetta. (ks. Kohta 8. Videokuva ja liike)


Elämänturvayhtiö-tunnus ja sen käyttö #

Elämänturvayhtiö-tunnus on yritystunnuksen versio, jossa LähiTapiolan yritystunnuksen pystyversion alle on tuotu määre ”Elämänturvayhtiö”. Elämänturvayhtiö-tunnuksesta on sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio. Elämänturvayhtiö-tunnus sijoitetaan yritystunnuksen alle keskitetysti. Huomioithan suoja-alueen, kun yritystunnuksen alla on Elämänturvayhtiö määre. LähiTapiolan yritystunnuksen ja Elämänturvayhtiö-tunnuksen voit ladata täältä.


Yritystunnuksen ja Elämänturvayhtiö-tunnuksen värit määrittyvät taustan värin mukaan. Valkoisella taustalla yritystunnus on LähiTapiolan logon sininen RGB 0 161 212, #00A1D4, CMYK C92 M0 Y9 K0 ja Elämänturvayhtiö-tunnus LähiTapiola tummansininen RGB 0 41 77, #00294D, CMYK 100 85 41 41. Tummalla taustalla sekä yritystunnus että Elämänturvayhtiö-tunnus ovat valkoisia. Elämänturvayhtiön tunnusta ei koskaan käytetä yhtiökohtaisen version kanssa.

Yhteistyöt ja kumppanuudet #

LähiTapiola yritystunnuksen esiintyessä yhdessä muiden yritystunnusten kanssa on tärkeää huomioida LähiTapiolan yritystunnuksen selkeä näkyvyys ja suoja-alue. Varmista, että LähiTapiolan yritystunnus on riittävällä etäisyydellä muista tunnuksista eivätkä yritystunnukset sekoitu keskenään.

S-ryhmän antamien ohjeiden mukaisesti pyritään S-ryhmän tunnus aina sijoittamaan julkaisun vasempaan alakulmaan.Typografia #

Fonttiperhe: LähiTapiola Sans #

LähiTapiolan ensisijainen fonttiperhe on LähiTapiola Sans. Fontista on 5 leikkausta LähiTapiola Sans Regular, LähiTapiola Sans Italic, LähiTapiola Sans Semibold, LähiTapiola Sans Bold, LähiTapiola Sans Extrabold. Eri leikkauksille on määritelty optimaaliset koot eri käyttötarkoituksiin, katso lisää aineisto-ohjeista.


Fonttien oikea käyttö on saavutettavaa ja vahvistaa johdonmukaista brändiä. Fontin leikkauksiin ei tule käyttää tai lisätä ohjelmakohtaisia lihavointeja tai välistyksiä. Otathan oikeaa fontin leikkausta ja väriä valitessasi huomioon pinnan materiaalin sekä koon, jotta tekstin saavutettavuus ja luettavuus säilyvät. Tekstille ei tule määritellä heittovarjoa tai reunoja. Fonttia ei käytetä suuraakkosin vaan perusmuodossa pienaakkosin.

Tekstin väri on valkoisella pohjalla ensisijaisesti LähiTapiola tummansininen RGB 0 41 77, #00294D, CMYK 100 85 41 41 tai harvemmin LähiTapiola elämänturva sininen RGB 0 119 179, #0077B3, CMYK C98 M27 Y5 K6. Saavutettavilla väripinnoilla tai kuvan päällä teksti on valkoinen. Otathan kuitenkin huomioon pinnan materiaalin, painoteknisistä syistä mm. sanomalehdissä teksti on mustaa.

Huomioi kaikissa tekstipohjaisissa julkaisuissa riittävä kontrasti otsikoinnin ja leipätekstin välillä fonttileikkauksen ja pistekoon avulla. Isossa otsikoinnissa suosittelemme kirjainvälistyksen tiivistystä -10. Älä harvenna kirjainvälejä. Käytä kuitenkin johdonmukaisesti samoja pistekokoja läpi julkaisun.


Hierarkia & Käyttötarkoitus #

Kaikissa painettavissa teksteissä käytetään LähiTapiola Regular minimikoossa 7pt, mutta suosituksena leipäteksti on oltava vähintään 8,5pt, väliotsikot 10,5 ja otsikot 24 pt. Verkossa minimipistekokona 12 pt. Aineisto kohtaiset suositukset voit tarkistaa kohdasta 10. Aineisto-ohjeet.

Aineistoissa, joissa fontiksi ei ole mahdollista asettaa fonttia perheestä LähiTapiola Sans, tulee käyttää seuraavia fontteja suositusjärjestyksessä: Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, muu sans-serif kirjaisintyyppi.

Värit #

LähiTapiolalle on määritelty oma värimaailma, jonka johdonmukainen käyttö vahvistaa tunnistettavuutta. Värejä käytetään aina tällä sivulla määriteltyjen väriarvojen mukaisesti. CMYK ja PMS –värejä käytetään painotuotteissa, RGB -värejä käytetään kaikissa sähköisissä materiaaleissa.

LähiTapiolan yritystunnuksessa käytetty väri RGB #00A1D4 ja CMYK C92 M0 Y9 K0 on varattu yritystunnuksen käyttöön tai lisäväriksi. LähiTapiolan päävärit ovat Elämänturva Sininen sekä Tummansininen.

Lisäksi voidaan käyttää värikartan prosentuaalisia vaaleusasteita esim. graafeissa tai kuvituksissa. Pääsääntöisesti prosentit ovat 100%, 50%, 30% ja 10%. Huomioithan, että vaalennettu väri on opasiteettia (Opacity) muuttamalla oikea vain valkoisen värin päällä, muuten tulisi käyttää vallennettua sävyä (Tint).

Päävärit, Tuoteväri ja Lisävärit #

LähiTapiolan päävärit ovat Elämänturva Sininen ja Tummansininen. Päävärejä käytetään esimerkiksi Elämänturva Sininen -muodossa yritystunnuksen alla ja Tummansininen kaikissa teksteissä. Lisäksi käytössä on tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä värejä. Kaikki pää- ja lisävärit ovat saavutettavia, kun päälle lisätään valkoista tekstiä.

Väreistä on lisäksi mahdollista käyttää prosentuaalisia vaaleusasteita kuten 10 % muodossa tekstin taustalla. Tällöin värin päällä oleva teksti tulee olla Tummansininen. Tuotevärejä ei käytetä tekstin väreinä.

Näiden lisäksi on lisävärejä, jotka eivät ole saavuttavia valkoisen kanssa.

Lisävärejä voidaan nostaa päävärien ja tuotevärien rinnalle esimerkeiksi väripintoina muodoissa, kaavioissa, graafeissa tai muissa pienissä yksityiskohdissa. Lisäväreissä on mahdollista käyttää prosentuaalisia vaalennuksia tekstin taustalla. Lisävärejä ei tule koskaan käyttää tekstin väreinä tai esittämään tärkeää informaatiota.

Päävärit #

Värit Koodit Kuvaukset
LT Elämänturva sininen
 • RGB0 119 179
 • HEX#0077B3
 • CMYKC98 M27 Y5 K6
 • PantonePMS 7461 C
LähiTapiolan pääasiallinen brändiväri.
LT Tummansininen
 • RGB0 41 77
 • HEX#00294d
 • CMYKC100 M85 Y41 K41
 • PantonePMS 282 C
Tummansinistä väriä käytetään ensisijaisesti kaikissa teksteissä.

Tuotevärit #

Värit Koodit Kuvaukset
Asuminen
 • RGB211 36 131
 • HEX#d32483
 • CMYKC0 M97 Y14 K0
 • PantonePMS 2039 C
Kotivakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Minä ja muut
 • RGB11 114 136
 • HEX#0b7288
 • CMYKC88 M44 Y36 K8
 • PantonePMS 2223 C
Henkivakuuttamisen, terveyden ja muiden henkilökohtaisen turvan tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Talous
 • RGB122 1 196)
 • HEX#7a01c4
 • CMYKC65 M38 Y20 K20
 • PantonePMS 2592 C
Säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Yritys
 • RGB91 117 142
 • HEX#5b758e
 • CMYKC65 M38 Y20 K20
 • PantonePMS 5405 C
Yritysvakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Ajoneuvot
 • RGB54 74 129
 • HEX#5b758e
 • CMYKC100 M72 Y3 K8
 • PantonePMS 7686 C
Autoilun, veneilyn ja muiden kulkuneuvojen vakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Lemmikit
 • RGB168 1 78
 • HEX#a8014e
 • CMYKC3 M98 Y30 K12
 • PantonePMS 7636 C
Eläinvakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Matkustus
 • RGB213 66 3
 • HEX#d54203
 • CMYKC0 M78 Y99 K0
 • PantonePMS 1655 C
Matkavakuuttamisen tuotteiden ja palveluiden lisäväri.
Luonto
 • RGB0 135 90
 • HEX#00875a
 • CMYKC87 M23 Y81 K8
 • PantonePMS 2418 C
Maa-ja metsätalouteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden sekä luontoon liittyvien aiheiden lisäväri.

Lisävärit #

Värit Koodit Kuvaukset
Huomio
 • RGB222 35 98
 • HEX#de2362
 • CMYKC0 M96 Y56 K0
 • PantonePMS 1925 C
Tehoste lisäväri.
Logon sininen
 • RGB0 161 212
 • HEX#00A1D4
 • CMYKC92 M0 Y9 K0
 • PantonePMS Process Blue C
LähiTapiolan logon väri, joka ei ole saavutettava valkoisen kanssa.
Keltainen
 • RGB247 178 40
 • HEX#7a01c4
 • CMYKC2 M33 Y96 K0
 • PantonePMS 130 C
Väri ei ole saavutettava valkoisen kanssa.
Vaaleansininen 1
 • RGB116 203 232
 • HEX#5b758e
 • CMYKC65 M0 Y15 K0
 • PantonePMS 637
Väri ei ole saavutettava valkoisen kanssa.
Vaaleansininen 2
 • RGB175 222 237
 • HEX#afdeed
 • CMYKC41 C0 M11 K0
 • PantonePMS 2975
Väri ei ole saavutettava valkoisen kanssa.
Harmaa
 • RGB237 239 239
 • HEX#e1e3e6
 • CMYKC10 M7 Y6 K0
 • PantonePMS 649 C
Väri ei ole saavutettava valkoisen kanssa.

Värien suhteet ja opasiteetit #

Värien yhdistely kannattaa toteuttaa harkiten. Varmistathan, että Elämänturva sininen on pinnalla aina isoimmassa roolissa tunnistettavuuden takaamiseksi, tuotevärit ja lisävärit toissijaisina.

Muoto #

Graafisena elementtinä käytämme LähiTapiolan yritystunnuksesta johdettua pyöristettyä muotoa. Muoto esiintyy tyypillisimmin esimerkiksi Yritystunnuksen taustalla LähiTapiola elämänturva sininen RGB 0 119 179, #0077B3, CMYK C98 M27 Y5 K6 oikeassa alanurkassa, painettavissa materiaaleissa prosentuaalisella vaalennuksella (10%) tekstin taustalla tai täytettynä kuvalla. Muodon ei tulisi esiintyä kokonaisena elementtinä niin, että kaikki neljä sivua ovat näkyvillä. Muotoa ei koskaan tulisi käyttää täysin vaakatasossa vaan aina kallistettuna, kallistuskulma on vapaa valintainen.Muodon käyttö #

Muodon käyttö yritystunnuksen kanssa määritelty tarkemmin kohdasta 1.4. Yritystunnus ja muoto. Muodon sisälle ei lisätä info tai kainalotekstejä kilpailemaan yritystunnuksen ja muoto yhdistelmän kanssa.

Muodon väreinä on mahdollista käyttää kaikkia tuote -ja lisävärejä 100%, 50%, 30% ja 10% prosentuaalisia vaalennuksia. Valokuvia on mahdollista rajata muodolla, mutta pidäthän huolen siitä, että kuva ei rajaudu kiusallisesti. Ethän rajaa muodolla valokuvia joissa on valkoinen tausta, jotta muoto pysyy selkeästi näkyvissä. Älä sijoita ikonikuvituksia muodon sisään.

Muodon käyttö pidetään aineistoissa hillittynä, pienillä pinnoilla enintään 2 muotoa aineistossa, isommissa aineistoissa enintään 4. Värien on hyvä olla harmonisia, eikä viedä huomiota itse sisällöltä.Ääni #

Äänimaailma muodostuu brändimusiikista, lopputunnisteesta ja puheesta. Suosi LähiTapiolan äänimaailmaa kaikessa audio- ja audiovisuaalisessa sisällöissä (esim. TV, radio, podcastit). Oikea äänimaailman käyttö vahvistaa johdonmukaista brändiä.

Sisällön tyyli määrää musiikin ja lopputunnisteen käytön kussakin materiaalissa. Laajimmillaan musiikki voi soida läpi koko mainoksen, vähintään suositellaan käytettävän lopputunnistetta.

Äänimaailmaa suunnitellessasi suosi: akustista kitaraa tai bassoa, pianoa, perkussioita ja puhaltimia eli oikeita soittimia ja orgaanista äänimaailmaa. Vältäthän raskaita sähkökitaroita tai –bassoja, raskaan kuuloisia rumpuja eli aggressiivista äänimaailmaa. Poimintoja tai osia tunnetuista kappaleista ei tule käyttää ilman erillistä sopimusta oikeudenhaltijoiden kanssa.

Brändimusiikki #

Brändimusiikki on nimeltään ”LähiTapiolan tunnusmusiikki Leirinuotio”, musiikin on tuottanut Bananas Dulce ja säveltänyt Juri Seppä. Kappaleesta on olemassa erilaisia tunnelma versioita, jotta musiikki on mahdollista valita sopimaan sisällön mukaan. Kokonaisuudessaan 64 sekunnin mittaisesta kappaleesta on olemassa pituudeltaan viisi eri versiota erilaisiin tarpeisiin: 10s, 15s, 30s, 45s, 64s.

Brändimusiikin kaikki pituudet loppuvat lopputunnisteeseen, joten tätä ei tule erikseen lisätä musiikin perään. Musiikkia ei ole välttämätöntä soittaa koko mainoksen keston ajan tai lainkaan jos brändimusiikki ei sovi mainoksen ideaan tai tarinaan.

Musiikkia soitetaan sellaisella äänenvoimakkuudella, että sen pystyy tunnistamaan, mutta se ei koskaan kilpaile puheen kanssa vaan kuuluu sen taustalla. Jos puhetta ei ole, musiikin äänenvoimakkuutta voidaan kasvattaa.

Lopputunnisteen Käyttö #

Lopputunnisteesta on olemassa kaksi eri pituutta: 4s ja 6s. Lopputunnisteen suosittelemme liitettävän jokaisen sisällön loppuun, riippumatta siitä käytetäänkö sisällössä LähiTapiolan omaa brändimusiikkia vai jotakin muuta kappaletta tai äänimaailmaa.

Lopputunnisteen alkuperäinen sävellaji on G-duuri. Jos mainoksessa käytetään jotakin muuta kuin LähiTapiolan omaa musiikkia, lopputunniste sovitetaan kyseisen kappaleen sävellajiin ja siihen sopivalla instrumentaatiolla. Kun sovitat lopputunnistetta, muista pitää kiinni kolmesta pääperiaatteesta: soinnut/melodia/tempo.

Ohessa on lopputunnisteen nuotinnos ja neljä erilaista sovitusesimerkkiä demoversioina:

 1. Basso
 2. Piano
 3. Jousi
 4. Marimba

Lopputunnisteen päälle voidaan lisätä puhetta, joka kertoo vähintään yhtiön nimen ja toisinaan myös sloganin. Lopputunnisteen päälle ei saa lisätä mitään muuta musiikkia. Lopputunniste on selkeä merkki sisällön loppumisesta. Varmistathan juridiset rajoitteet sisällölle, jos sisällössä tarvitsee mainita palveluntarjoaja tai muita ehtoja.

Puhujan Käyttö #

Äänimaailman yhtenäisyys muodostuu musiikin ja lopputunnisteen lisäksi puhujien valinnoista. Valitessasi puhujaa varmistathan sen sopimisesta sisällön tunnelmaan ja että puheääni sekä äänenpainot ovat rauhallisia näin luoden luotettavan vaikutelman.

Tyypillisimmin puhuja on iältään 35-55 vuotta eli aikuinen ääni sekä puhetavaltaan selkeä, rauhallinen ja hyvin artikuloiva.

Puheessa vältetään kiireen tuntua ja jos aikaa on vähän, tekstiä lyhennetään. Ääntä ei saa nopeuttaa mekaanisesti.

Edit