Skip to main content

Choice
Ready

Choice buttons allow selection of a single or multiple options from a set of predefined options. They are a good alternative to radio buttons, checkboxes, and select menus.

You can set the type of the choice to be either a radio or a checkbox. Using radio type allows you to use Choice component inside Duet’s Choice Group.

Examples

Open in new window
<duet-choice-group
value="one"
label="Vakuutus"
direction="horizontal"
name="group"
responsive>

<duet-choice label="Eläinvakuutus" type="radio" value="one" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Autovakuutus" type="radio" value="two" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Kotivakuutus" type="radio" value="three" expand></duet-choice>
</duet-choice-group>

<script>
// Select the above choice group
var group = document.querySelector("duet-choice-group")

// Listen for choice changes in the group
group.addEventListener("duetChange", function(e) {
console.log("Option changed in choice group:", e.detail)
})
</script>
Open in new window
<duet-label>Lemmikit</duet-label>
<duet-caption>Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:</duet-caption>
<duet-grid responsive>
<duet-choice label="Kissa" value="kissa" icon="category-pet-cat" checked expand></duet-choice>
<duet-choice label="Koira" value="koira" icon="category-pet-dog" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Hevonen" value="hevonen" icon="category-horse" expand></duet-choice>
</duet-grid>

<script>
// Select the above choice group
var choices = document.querySelectorAll("duet-choice")

// Listen for choice changes
choices.forEach(function(element) {
element.addEventListener("duetChange", function(e) {
console.log("Option changed in choice group:", e.detail)
})
})
</script>
Open in new window
<duet-label>Lemmikit</duet-label>
<duet-caption>Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:</duet-caption>
<duet-choice label="Kissa" icon="category-pet-cat" checked expand></duet-choice>
<duet-choice label="Koira" icon="category-pet-dog" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Hevonen" icon="category-horse" expand></duet-choice>
Open in new window
<duet-label>Lemmikit</duet-label>
<duet-caption>Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:</duet-caption>
<duet-choice label="Kissa" icon="category-pet-cat" checked expand collapsible>
<duet-paragraph>LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.</duet-paragraph>
</duet-choice>
<duet-choice label="Koira" icon="category-pet-dog" expand collapsible>
<duet-paragraph>LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.</duet-paragraph>
</duet-choice>
<duet-choice label="Hevonen" icon="category-horse" expand collapsible>
<duet-paragraph>LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.</duet-paragraph>
</duet-choice>
Open in new window
<duet-choice label="Checked state" icon="category-pet-cat" expand disabled checked></duet-choice>
<duet-choice label="Unchecked" icon="category-pet-cat" expand disabled></duet-choice>
<duet-choice label="Kissa" icon="category-pet-cat" value="one" expand disabled>
<div slot="info">Info content</div>
</duet-choice>
Open in new window
<duet-choice-group
value="one"
label="Vakuutus"
direction="horizontal"
name="group"
responsive>

<duet-choice label="Eläinvakuutus" caption="Lorem ipsum dolor sit" type="radio" value="one" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Autovakuutus" caption="Lorem ipsum dolor sit" type="radio" value="two" expand></duet-choice>
<duet-choice label="Kotivakuutus" caption="Lorem ipsum dolor sit" type="radio" value="three" expand></duet-choice>
</duet-choice-group>
Open in new window
<duet-choice-group
value="one"
label="Valitse lemmikki"
direction="vertical"
name="group">

<duet-choice type="radio" label="Kissa" icon="category-pet-cat" value="one" expand>
<div slot="info">
LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.
</div>
</duet-choice>
<duet-choice type="radio" label="Koira" icon="category-pet-dog" value="two" expand>
<div slot="info">
LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.
</div>
</duet-choice>
<duet-choice type="radio" label="Hevonen" icon="category-horse" value="three" expand>
<div slot="info">
LähiTapiola-ryhmä on keskinäiseen yhtiömuotoon perustuva, asiakkaidensa omistama yhtiöryhmä, joka palvelee monia eri asiakasryhmiä. <duet-link url="https://www.lahitapiola.fi/henkilo">LähiTapiolan tuotteet</duet-link> ja palvelut kattavat vahinko-, henki- ja eläkevakuuttamisen sekä sijoittamisen ja säästämisen palvelut. Olemme myös yritysten riskienhallinnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin ammattilainen. Omistaja-asiakkaita meillä on lähes 1,6 miljoonaa.
</div>
</duet-choice>
</duet-choice-group>
Open in new window
<duet-layout>
<div slot="main">
<duet-card padding="large">
<duet-spacer breakpoint="x-small" size="medium"></duet-spacer>
<duet-heading level="h1" visual-level="h3">Lemmikit</duet-heading>
<duet-caption>Valitse yksi tai useampi vaihtoehto:</duet-caption>
<duet-spacer size="medium"></duet-spacer>
<duet-grid alignment="center">
<duet-grid-item margin="none" fill>
<duet-choice label="Kissa" value="kissa" icon="category-pet-cat" checked expand></duet-choice>
</duet-grid-item>
<duet-grid-item margin="none">
<duet-spacer direction="horizontal" size="x-small"></duet-spacer>
<duet-tooltip breakpoint="large" margin="none">
Hello, I’m a tooltip! To close me you can hit ESC key or click the close button.
</duet-tooltip>
</duet-grid-item>
</duet-grid>
<duet-grid alignment="center">
<duet-grid-item margin="none" fill>
<duet-choice label="Koira" value="koira" icon="category-pet-dog" expand></duet-choice>
</duet-grid-item>
<duet-grid-item margin="none">
<duet-spacer direction="horizontal" size="x-small"></duet-spacer>
<duet-tooltip breakpoint="large" margin="none">
Hello, I’m a tooltip! To close me you can hit ESC key or click the close button.
</duet-tooltip>
</duet-grid-item>
</duet-grid>
<duet-grid alignment="center">
<duet-grid-item margin="none" fill>
<duet-choice label="Hevonen" value="hevonen" icon="category-horse" expand></duet-choice>
</duet-grid-item>
<duet-grid-item margin="none">
<duet-spacer direction="horizontal" size="x-small"></duet-spacer>
<duet-tooltip breakpoint="large" margin="none">
Hello, I’m a tooltip! To close me you can hit ESC key or click the close button.
</duet-tooltip>
</duet-grid-item>
</duet-grid>
</duet-card>
</div>
<div slot="sidebar">
<duet-card padding="large" heading="Sivupalsta">
Sivupalstaa voidaan käyttää pääsisältöön liittyvän tiedon näyttämiseen tai
vaihtoehtoisesti nostamaan esiin aiheeseen liittyvää muuta sisältöä.
</duet-card>
</div>
</duet-layout>

Properties #

Property Attribute Description Type Default
accessibleLabel accessible-label Accessible label that is shown for screen reader users in the info toggle. Not visible for normal users. string "Lisätietoja tästä valinnasta"
caption caption Additional caption to show inside the label of the choice button. string ""
checked checked Checked state of the choice button. boolean false
collapsible collapsible Makes the choice button open a new section underneath it when clicked or tapped. This new section can be used to show more options related to this choice. Please note that this feature can’t be used together with the "info" functionality. boolean false
disabled disabled Makes the choice component disabled. This prevents users from being able to interact with the choice, and conveys its inactive state to assistive technologies. boolean false
expand expand Expands the choice button to fill 100% of the container width. boolean false
groupDirection group-direction Determines, whether the control is displayed horizontally or vertically within a group. "horizontal" | "vertical" undefined
groupDisabled group-disabled Determines, whether the control is disabled from the parent group. boolean undefined
icon icon Icon to display to the left of the choice button label. string ""
identifier identifier Adds a unique identifier for the choice button. string undefined
label label Label for the choice button. string "label"
margin margin Controls the margin of the component. "auto" | "none" "auto"
name name Name attribute of the html input that the Choice component controls. string undefined
padding padding Controls the padding of the component. "auto" | "none" "auto"
theme theme Theme of the choice. "" | "default" | "turva" ""
type type Type of the choice button. You can set the type of the choice to be either “radio” or “checkbox”. Depending on this selection we convey the selection type to assistive technologies as well. When type “radio” is chosen it is required to place the choices inside Choice Group component. "checkbox" | "radio" "checkbox"
value value The value of the html input that the Choice component controls. string undefined

Events #

Event Description Type
duetBlur Emitted when the checkbox loses focus. CustomEvent<{ originalEvent?: Event; checked: boolean; value: string; component: "duet-choice"; }>
duetChange Emitted when the checked property has changed. CustomEvent<{ originalEvent?: Event; checked: boolean; value: string; component: "duet-choice"; }>
duetFocus Emitted when the checkbox has focus. CustomEvent<{ originalEvent?: Event; checked: boolean; value: string; component: "duet-choice"; }>

Methods #

setFocus() => Promise<void> #

Sets focus on the specified duet-choice. Use this method instead of the global
input.focus().

Returns #

Type: Promise<void>

Slots #

Slot Description
"info" Info content. Anything inserted into this slot is displayed in a collapsible info box.
"unnamed default slot" The component’s primary content. All child nodes that do not have a slot attribute defined are inserted into this primary slot.

Usage #

This section includes guidelines for designers and developers about the usage of this component in different contexts.

When to use #

  • To allow selection of a single or multiple options from a set of predefined options.
  • When you want to highlight the selection compared to regular radio and checkbox components.
  • When you have 6 or less options.

When not to use #

  • When you have more than 6 options. Prefer using either radio, checkbox or select component instead.
  • For “accepting terms of service” and similar functionality. Use checkbox component instead.

Accessibility #

This component has been validated to meet the WCAG 2.1 AA accessibility guidelines. You can find additional information regarding accessibility of this component below.

Additional considerations #


Integration

For integration, event and theming guidelines, please see Using Components. This documentation explains how to implement and use Duet’s components across different technologies like Angular, React or Vanilla JavaScript.Tutorials

Follow these practical tutorials to learn how to build simple page layouts using Duet’s CSS Framework, Web Components and other features:

Tutorials

Abstract

Tutorials

Building Layouts

Tutorials

Using CLI Tools

Tutorials

Creating Custom Patterns

Tutorials

Server Side Rendering

Tutorials

Sharing Prototypes

Tutorials

Usage With Markdown

Tutorials

VS Code

Tutorials

Zeplin


Troubleshooting

If you experience any issues while using a component, please head over to the Support page for more guidelines and help.