Skip to main content

Visuaalisuus #

Ikonit #

Laaja ikonikirjasto täydentää visuaalisuutta tilanteissa, joissa asia halutaan yhdistää osaksi tuoteryhmää tai asian visualisointi on haasteellista valokuvan keinoin.

Ikonit toimivat myös sosiaalisessa mediassa, kun kerrotaan erilaisista palveluista, tilanteista ja tuotteista. Ikoneita käytetään myös osana leimoja, joissa halutaan korostaa tiettyjä etuja. Huomioithan juridiset rajoitteet alennuksiin tai etuihin viittaavissa leimoissa. Leimoissa poikkeuksellisesti teksti on kirjoitettu suuraakkosin.

Ikoneita käytetään yleisimmin yksivärisinä ja harvemmin väritettynä prosentuaalisella vaalennuksella (10-50%). Yksivärisinä ikoneiden viiva on yleisimmin väritetty pääväreillä tai harkiten myös tuoteväreillä, molemmissa tapauksissa huomioiden saavutettavuuden rajoitteet riittävästä kontrastierosta.


Ikoni tyyli #

Yleisimmin käytetyt ikonit kuvittavat eri tuotealueita tai palveluita kuten tuoteväritkin. Ikoneista, jotka on yhdistetty tiettyihin tuotteisiin ovat autovakuutus, kotivakuutus, matkavakuutus, lemmikkivakuutus, henkilövakuuttamisen tuotteet sekä taloudentuotteet.


Lataa M-boksista , Opens in a new window

Infografiikat ja data #

Infograafeissa käytetään päävärejä ja tuotevärejä sekä näiden prosentuaalisia vaalennuksia. Infograafeille on käytössä laaja valikoima lisävärejä, jos päävärit tai niiden eri sävyt eivät ole riittävät esittelemään infograafin sisältöä tarpeeksi selkeästi ja ymmärrettävästi. Huomioithan saavutettavuuden värien käytössä graafeissa, jotta informaatio pysyy selkeänä ja luettavana.

Infografiikka ja data tyylit #

Yleisimmät tavat visualisoida dataa ovat on pylväsdiagrammit, piirakkadiagrammit ja linjakaavio. Infografiikan toteutuksessa tärkeää on valita oikea esitystapa kulloiselle datalle ja kanavalle. Ensisijaisesti suositellaan käytettävän pääväriä ja kahta tai enintään kolmea prosentuaalista vaalennusta. Saavutettavuus velvoittaa, että infograafeissa olevaa informaatiota ei voi ilmaista pelkillä väreillä ilman tarkempaa kuvausta informaatiosta, esimerkiksi kirjoitettua numeroa pylväsdiagrammin lisäksi riittävällä kontrastilla ja fontin pistekoolla. Huomioithan myös, että suurta määrää yksityiskohtaista dataa on haastavaa saada mahtumaan yhteen infograafiin, joten luettavuus ja saavutettavuus tulisi säilyttää myös mobiilissa ja sosiaalisessa mediassa. Varmistathan siis infograafin saavutettavuuden erikseen kussakin kanavassa.

Lataa M-boksista , Opens in a new window

Valokuva #

Valokuvaa käytetään osana sisältöjä ja pintoja syventämään tekstisisältöä. LähiTapiolan valokuvissa ihminen on pääosassa toiminnan kautta. Valokuvalla haluamme näyttää otteita aidosta elämästä̈, johon katsojan on helppo samaistua. Olemme aitoja ja helposti lähestyttäviä. Emme käytä valokuvia pelotellaksemme katsojaa, minkä vuoksi valokuvissamme vältämme näyttämästä dramaattisia vahinkoja tai niiden seurauksia. Kun puhut vesivuodoista kotona, valitse valokuvaksi ihminen pyykkien parissa tai kun esittelet autovakuutuksen ominaisuuksia, tuo valokuvaksi mukaan ihminen auton ratissa.Valokuvien tyyli #

Valokuvissamme hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti aitoa luonnonvaloa tai sitä mukailevaa valaistusta. Olennainen osa luonnollista vaikutelmaa on kuvattavien henkilöiden luonteva esiintyminen ilman poseeraamista. Valokuvissamme korostuu aitous, joten emme manipuloi valokuvia epäluonnollisiksi tai valokuvien värejä keinotekoisiksi. Emme käytä mustavalkoisia valokuvia tai valokuvia, jotka on kuvattu kalansilmälinssiä käyttäen, mikä vääristää kuvan perspektiiviä.

Luonnollinen kuvatyyli ei tarkoita tylsää tai pelkistettyä kuvaa. Suosittelemme hyödyntämään luonnonvaloa ja käyttämään kiinnostavia kuvakulmia. Valokuvan syvyysvaikutelmaa kannattaa lisätä aina kun mahdollista esimerkiksi tuomalla kuvan etualalle elementtejä tai valitsemalla taustalle muuta kuin yksivärisen pinnan. Näin valokuviin saadaan luonnollista syvyyttä.

Valokuvien käyttö #

Huomioithan jo valokuvia ottaessasi tai tilatessasi niiden käyttötarkoituksen. Tuleeko lopullinen valokuva verkkosivulle, sosiaaliseen mediaan vaiko kenties ulkomainontaan? Erilaiset käyttötavat ja kanavat asettavat valokuvalle rajoituksia resoluutioon ja formaattiin liittyen. Ulkomainonnassa valokuvan tulee toisinaan olla jopa 2160 x 3840 px koossa, kun taas verkkomainonnassa kuvakooksi riittää useimmiten kuva, joka on 1080 x 1920 px. Tarkistathan aina viimeisimmät vaatimukset aineistolle kanavalta.

Muistilista #

  1. Mieti ja varmista etukäteen kuvien käyttötarkoitus.
  2. Kuvaoikeudet: varmistathan että sinulla on lupa käyttää kuvia sekä kuvassa olevalta henkilöltä että kuvaajalta.
  3. Hyödynnä luonnonvaloa.
  4. Kehota kuvattavaa olemaan rennosti ja anna hänelle jokin toiminta kuten “miten tervehtisit ystävääsi, joka seisoisi kameran vieressä".
  5. Tuo kuvaan luonnollista syvyyttä välttämällä yksiulotteista taustaa ja tuomalla kuvan etualalle elementtejä.
  6. Älä ylikäsittele kuvia jälkikäteen.
Lataa M-boksista , Opens in a new window

Videokuva ja liike #

Toteutitpa videokuvaa omin voimin tai hankit videotuotantoja ulkopuolisilta, on kokonaisuus aina vähintään kolmivaiheinen: esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. Videokuvan esituotanto sisältää vähintään videon käsikirjoituksen, kuvasuunnittelun, kuvauspaikan etsinnän ja roolituksen (eng. casting). Tuotanto sisältää kuvauksen, valaisun ja esiintymisen. Jälkituotanto sisältää vähintään videon leikkauksen, värimäärittelyn ja äänityöt.

Videotuotannot voidaan jakaa karkeasti LähiTapiolassa kolmeen osaan, joista kaikilla on erilaiset käyttötarkoitukset, kanavat ja tavoitteet.

  1. Asiantuntijahaastattelut tai webinaaripuheenvuorot: tavoitteena tiedon välittäminen ja aiheen syventäminen. Suositeltu pituus on enintään 30min
  2. Mainosvideot: toteutettu usein yhteistyössä tuotantoyhtiön kanssa, ja tavoitteena on tunnettuuden kasvattaminen tai tuotteesta puhuminen. Tyypillisin mainosvideon pituus on 20s-60s
  3. Sosiaalisen median videot: tavoitteena katsojan sitouttaminen tai mahdollinen ohjaus verkkosivuille. Tyypillisin pituus on 10-30s

Videolle yleisin kuvasuhde on 16:9, ja koko 1920 x 1080 px (Full HD) Kuvataajuus (Frame rate): 25 p Koodekki (eng. codec): H.264 Audio: 24bit, 48kHz (sample rate). LähiTapiolassa ei videoissa käytetä mustia reunoja, jotka muuttaisivat kuvasuhdetta. Videoita suositellaan toteutettavaksi kanavan tarpeet huomioiden, esimerkiksi mobiili- ja somekäyttöön materiaalit kannattaa toteuttaa optimoiduilla kuvasuhteilla, 1:1, 4:5 tai 9:16. Tarkistathan kuitenkin aina viimeisimmät kuvakoot kanavalta.

Videon tyyli ja värimäärittely #

Videossa noudatamme samoja periaatteita kuin valokuvissa. Suosittelemme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti aitoa luonnonvaloa tai sitä mukailevaa valaistusta. Olennainen osa luonnollista vaikutelmaa on kuvattavien henkilöiden luonteva esiintyminen ilman poseeraamista. Haluamme korostaa helposti lähestyttävyyttä, joten emme manipuloi videota epäluonnollisiksi tai värejä keinotekoisiksi. Emme käytä mustavalkoisia videoita tai videoita, jotka on kuvattu kalansilmälinssiä käyttäen, mikä vääristää kuvan perspektiiviä.

Luonnollinen kuvatyyli ei tarkoita tylsää tai pelkistettyä kuvaa. Suosittelemme hyödyntämään luonnonvaloa eri kellonaikoina ja käyttämään kiinnostavia kuvakulmia. Kuvan syvyysvaikutelmaa kannattaa lisätä aina kun mahdollista esimerkiksi tuomalla kuvan etualalle elementtejä tai valitsemalla taustalle muuta kuin yksivärisen pinnan, täten saadaan luonnollista syvyyttä videolle.

Typografia ja liike #

Muista myös videolla yhtenäinen typografian käyttö ja liikkuvan tekstin tai videolla olevien teksti elementtien saavutettavuus. Asetellessasi tekstiä liikkuvan kuvan päälle pidä huoli riittävistä kontrastista tekstin ja liikkuvan taustan välillä.

Videolla otsikoiden tulee olla keskitettynä kuva-alueen keskellä ja fonttina LähiTapiola Sans extraBold, Taustan sävystä riippuen LähiTapiola Tummansinisenä tai valkoisena.

Videolla tekstitykset laitetaan enintään kahdelle riville valkoisella värillä ja keskitettynä. Fonttina LähiTapiola Regular ja kokona tyypillisesti 60pt. Saavutettavuus edellyttää kaikkien videoiden tekstittämistä.

Huomioithan juridiset rajoitteet koskien videotuotantoja esimerkiksi liittyen palvelutarjoajiin tai ehtoihin. Nämä sisällöt tulee olla kirjoitettuna valkoisella LähiTapiola Regular minimissään 28pt koossa.

Planssit, Introt ja outrot #

Videoilla tulisi käyttää kanavasta riippuen introa, outroa tai kanavatunnistetta, joka auttaa materiaalin tunnistamista LähiTapiolan sisällöksi. Otathan plansseja, introja tai outroja käyttäessä huomioon kanavakohtaiset rajoitteet tyhjän tilan käytössä.

Intro-animaatio on videon alkuun liitettävä alku animaatio, joka lisää videon tunnistettavuutta LähiTapiolan sisällöiksi. Alun tunniste on usein joko yritystunnus tai tehdessäsi esimerkiksi asiantuntija haastattelua tulee videon alkaa otsikoinnilla jossa käy ilmi videon aihe. Otsikossa käytetään fonttia LähiTapiola ExtraBold yleisimmin koossa 90pt jos alle tarvitaan tarkentavaa selitettä on fonttina LähiTapiola Regular koossa 80pt. Yritystunnuksista on valmiiksi animoituna pysty sekä vaakaversio.

Outro-animaatio on videon loppuun liitettävä loppuanimaatio, joka lisää videon tunnistettavuutta LähiTapiolan sisällöksi. Lopun tunniste on joko yritystunnus tai Elämänturvayhtiö-tunnus. Yritystunnuksista on valmiiksi animoituna pysty ja vaakaversio sekä alueyhtiöversiot. Elämänturvayhtiö-tunnus löytyy sekä suomeksi että ruotsiksi. Videon loppuun suositellaan käytettävän Elämänturvayhtiö-tunnusta, joka tulee liittää videon aikajanan ylimmälle tasolle (eng. layer) ja se tulee liittää 5 sekuntia ennen alemmalla tasolla olevan videoklipin loppua. Loppuanimaation aikana videon taustalla tulee jatkua alemmalla tasolla kuva-aineistoa josta loppuanimaatio erottuu riittävällä kontrastilla. Suosituksena on, että ääniraita jatkuu tai häipyy loppuanimaation taustalla.

Loppuanimaation pitäisi automaattisesti peittää videon kuva-ala reunasta reunaan. Mikäli näin ei jostain syystä ole, tulee varmistaa, että aikajanan kuvasuhde on sama videon pinnan kanssa. Loppuanimaation voi tarvittaessa skaalata videoon sopivaksi, mutta sen mittasuhteita ei saa venyttää.

Nimiplansseilla tarkoitetaan kun videolla esiintyy haastateltava, joka halutaan esitellä videolla nimen ja työnimikkeen kera tekstillä. Nimiplanssissa käytetään valkoista fonttia LähiTapiola ExtraBold yleisimmin koossa 38pt kun kyseessä on Etunimi ja Sukunimi. Nimiplanssin muut tiedot kirjoitetaan valkoisella fontilla LähiTapiola Regular yleisimmin koossa 28pt.

Väliplansseja voidaan tarvita jaksottamaan videolla esitettävää sisältö esimerkiksi asiantuntija haastatteluissa. Väliplanssi voidaan tehdä joko Introssa käytetyssä otsikko tyylillä tai valmiiksi animoiduilla muodoilla. Muodot ovat valmiiksi animoidut siten, että teksti ja muodon väri on vaihdettavissa aiheesta riippuen Animoidut muodot sopivat erityisesti webinaareihin.

Kanavatunniste on valkoinen tai Elämänturva Sininen ja sijoitetaan videon oikeaan ylänurkkaan samaan kohtaan koko videon keston ajaksi. Adobe Premiere Pro:lla tehdessä kanavatunniste asettuu paikalleen kun sen kooksi laittaa 8,0 (eli 8%) ja sijainniksi 1770,0 ja 180,0.

Siirtymät #

LähiTapiolan videoissa ei tule käyttää erikoisia efektinomaisia leikkauksia tai siirtymiä (eng. transition) tekstien, kuvien tai videomateriaalin välillä. Videoklippien välillä tulee suosia suoraa leikkausta.

Ikonit ja liike #

LähiTapiolan ikoneita pystytään hyödyntämään tuottaessa animaatio videota, kun halutaan kertoa tarinaa aiheesta jonka visualisointi on haasteellista tai kallista tavanomaisen videokuvan keinoin. Ikoneiden liike tapahtuvat suorina leikkauksina tai transitioina muodosta toiseen.

Lataa M-boksista , Opens in a new window
Edit