Skip to main content

Paragraph
Ready

Paragraphs are blocks of text separated from adjacent blocks by blank lines.

Examples

Open in new window
<duet-paragraph>
Majasalmi muistaa tarkalleen, koska hän otti ensiaskeleensa kohti taloudellista riippumattomuutta.
Tämä tapahtui 31.3.1998, kun hän avasi asuntosäästötilin ja talletti sille tuhat markkaa. Tänä
päivänä Majasalmi nauttii vakaasta taloudellisesta tilanteesta ja jakaa valmentajana osaamistaan
myös muille.
</duet-paragraph>
<duet-paragraph>
Majasalmi havahtui taloudellisen hyvinvoinnin merkitykseen 1990-luvun lamavuosina, kun oma isä jäi
työttömäksi. ”Ymmärsin tuolloin, että talouden on kestettävä myrskyjä. Niiden varalta on hyvä olla
varallisuutta, ja nimenomaan omissa nimissä eikä esimerkiksi puolisolla,” Majasalmi toteaa.
</duet-paragraph>
Open in new window
<duet-paragraph variation="intro">
This is an intro paragraph. Intro Paragraphs are used as distinct sections of text designed to make
a bold visual statement. They utilize bigger than normal font sizes and are often below the main
page heading.
</duet-paragraph>

Properties #

Property Attribute Description Type Default
color color Custom color to be used for text, as a design token entered in camelCase or kebab-case. Example: "color-primary". string ""
margin margin Controls the margin of the component. Can be one of: "auto", "none". "auto" or "none" "auto"
size size Controls the size of the paragraph. Can be one of: "medium", "small". "medium" or "small" "medium"
theme theme Theme of the card. Can be one of: "default", "turva". "" or "default" or "turva" ""
variation variation Style variation of the paragraph. Can be one of: "default", "intro". "default" or "intro" "default"

Dependencies #

Used by #

Graph #

graph TD;
duet-choice-group --> duet-paragraph
duet-hero --> duet-paragraph
duet-radio-group --> duet-paragraph
style duet-paragraph fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:4px

Integration

For integration, event and theming guidelines, please see Using Components. This documentation explains how to implement and use Duet’s components across different technologies like Angular, React or Vanilla JavaScript.Tutorials

Follow these practical tutorials to learn how to build simple page layouts using Duet’s CSS Framework, Web Components and other features:

Tutorials

Building Layouts

Tutorials

Using CLI Tools

Tutorials

Creating Custom Patterns

Tutorials

Server Side Rendering

Tutorials

Sharing Prototypes


Troubleshooting

If you experience any issues while using a component, please head over to the Support page for more guidelines and help.